Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Կոտայքի մարզի   Նոր Հաճըն համայնքի «Մրգաշենի  մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ում  ֆիզկուլտ հրահանգչի 05 դրույքաչափով և պարուսույցի` 0.5 դրույքաչափով  թափուր  աշխատատեղերը  համալրելու  համար։
Մրցույթին կարող
 ենմասնակցելվերոնշյալ պաշտոններինԿրթությանևգիտությաննախարարի 2011 թվականիապրիլի 26-ի N 416-Նհրամանովսահմանվածտարիֆաորակավորմանպահանջներինհամապատասխանողանձինք: Մրցույթըանցկացվելուէերկուփուլով՝թեստավորմանևհարցազրույցի՝ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ 25.03.2022թ-ի N 471-Ա/2 հրամանի մշակված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացնել՝
1) դիմում (Ձև 1).
2) կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ).
3) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում).
5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի.
7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ.
8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական.
9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում)։
Մրցույթը տեղի կունենա
 հուլիսի 02-ին՝ ժամը 13։00-ին  ՀՀ Կոտայքիմարզի   «Մրգաշենի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում:

 Հասցեն՝ՀՀԿոտայքի մարզՆորՀաճընհամայնք, գՄրգաշեն, 2-րդփողոց 1-ինփակուղի 2 շենք։

Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ընդունվում են 29․05․2024թ-25.062024թներառյալ, ամենօրժամը 10:00-17:00-ը՝ բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Հասցե ՀՀ Կոտայքի
 մարզՆորՀաճընհամայնք, գՄրգաշեն, 2-րդփողոց 1-ինփակուղի 2 շենք
Էլեկտրոնայինփոստիհասցե՝ mrgasheni.mankapartez@mail.ru ։
Տեղեկություններիհամարզանգահարել +374 77-57-78-28
Տնօրեն՝ՄարգարիտՄուրադյան

Հասցե` ՀՀ Կոտայքի մարզ Նոր Հաճըն համայնք, գՄրգաշեն, 2-րդփողոց 1-ինփակուղի 2 շենք։

Հեռ+374 77-57-78-28

Էլ. Փոստ  mrgasheni.mankapartez@mail.ru

 Աշխատանքի վերաբերյալ հայտարարություններ

' />        Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Կոտայքի մարզի   Նոր Հաճըն համայնքի «Մրգաշենի  մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ում  ֆիզկուլտ հրահանգչի 05 դրույքաչափով և պարուսույցի` 0.5 դրույքաչափով  թափուր  աշխատատեղերը  համալրելու  համար։
Մրցույթին կարող
 ենմասնակցելվերոնշյալ պաշտոններինԿրթությանևգիտությաննախարարի 2011 թվականիապրիլի 26-ի N 416-Նհրամանովսահմանվածտարիֆաորակավորմանպահանջներինհամապատասխանողանձինք: Մրցույթըանցկացվելուէերկուփուլով՝թեստավորմանևհարցազրույցի՝ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ 25.03.2022թ-ի N 471-Ա/2 հրամանի մշակված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացնել՝
1) դիմում (Ձև 1).
2) կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ).
3) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում).
5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի.
7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ.
8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական.
9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում)։
Մրցույթը տեղի կունենա
 հուլիսի 02-ին՝ ժամը 13։00-ին  ՀՀ Կոտայքիմարզի   «Մրգաշենի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում:

 Հասցեն՝ՀՀԿոտայքի մարզՆորՀաճընհամայնք, գՄրգաշեն, 2-րդփողոց 1-ինփակուղի 2 շենք։

Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ընդունվում են 29․05․2024թ-25.062024թներառյալ, ամենօրժամը 10:00-17:00-ը՝ բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Հասցե ՀՀ Կոտայքի
 մարզՆորՀաճընհամայնք, գՄրգաշեն, 2-րդփողոց 1-ինփակուղի 2 շենք
Էլեկտրոնայինփոստիհասցե՝ mrgasheni.mankapartez@mail.ru ։
Տեղեկություններիհամարզանգահարել +374 77-57-78-28
Տնօրեն՝ՄարգարիտՄուրադյան

Հասցե` ՀՀ Կոտայքի մարզ Նոր Հաճըն համայնք, գՄրգաշեն, 2-րդփողոց 1-ինփակուղի 2 շենք։

Հեռ+374 77-57-78-28

Էլ. Փոստ  mrgasheni.mankapartez@mail.ru

 Աշխատանքի վերաբերյալ հայտարարություններ

' />
Այսօր: Չորեքշաբթի, 19 Հունիսի 2024թ.
Նոր Հաճնի համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 105
ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀայտարարությունՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ՄՐԳԱՇԵՆԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ՈՒՄ ՖԻԶԿՈՒԼՏ ՀՐԱՀԱՆԳՉԻ` 0.5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓՈՎ ԵՎ ՊԱՐՈՒՍՈՒՅՑԻ` 0.5 ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓՈՎ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՂ
Արման Սմբատյան
ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է
29/05/2024
ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
25/06/2024
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

       Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Կոտայքի մարզի   Նոր Հաճըն համայնքի «Մրգաշենի  մանկապարտեզ»  ՀՈԱԿ-ում  ֆիզկուլտ հրահանգչի 05 դրույքաչափով և պարուսույցի` 0.5 դրույքաչափով  թափուր  աշխատատեղերը  համալրելու  համար։
Մրցույթին կարող
 ենմասնակցելվերոնշյալ պաշտոններինԿրթությանևգիտությաննախարարի 2011 թվականիապրիլի 26-ի N 416-Նհրամանովսահմանվածտարիֆաորակավորմանպահանջներինհամապատասխանողանձինք: Մրցույթըանցկացվելուէերկուփուլով՝թեստավորմանևհարցազրույցի՝ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ 25.03.2022թ-ի N 471-Ա/2 հրամանի մշակված հարցաշարերի:
Մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացնել՝
1) դիմում (Ձև 1).
2) կրթության մասին փաստաթուղթ (դիպլոմ).
3) անձը հաստատող փաստաթուղթ.
4) աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում).
5) ինքնակենսագրություն (Ձև 4).
6) մեկ լուսանկար` 3x4 չափի.
7) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ.
8) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ կամ զինվորական կցագրման վկայական.
9) հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում)։
Մրցույթը տեղի կունենա
 հուլիսի 02-ին՝ ժամը 13։00-ին  ՀՀ Կոտայքիմարզի   «Մրգաշենի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում:

 Հասցեն՝ՀՀԿոտայքի մարզՆորՀաճընհամայնք, գՄրգաշեն, 2-րդփողոց 1-ինփակուղի 2 շենք։

Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ընդունվում են 29․05․2024թ-25.062024թներառյալ, ամենօրժամը 10:00-17:00-ը՝ բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
Հասցե ՀՀ Կոտայքի
 մարզՆորՀաճընհամայնք, գՄրգաշեն, 2-րդփողոց 1-ինփակուղի 2 շենք
Էլեկտրոնայինփոստիհասցե՝ mrgasheni.mankapartez@mail.ru ։
Տեղեկություններիհամարզանգահարել +374 77-57-78-28
Տնօրեն՝ՄարգարիտՄուրադյան

Հասցե` ՀՀ Կոտայքի մարզ Նոր Հաճըն համայնք, գՄրգաշեն, 2-րդփողոց 1-ինփակուղի 2 շենք։

Հեռ+374 77-57-78-28

Էլ. Փոստ  mrgasheni.mankapartez@mail.ru

 Աշխատանքի վերաբերյալ հայտարարություններ

Բոլորը
Տեսահոլովակ
Տեսահոլովակ
ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ք,Նոր Հաճըն
0224 4 25 50
nor-hachn-meriya@mail.ru
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53052630@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 209
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner