ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1131 Տեղական տուրքեր  3000Եռամսյակային3000 Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում 100-ից մինչև 200քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իրացման թույլտվության համար  15100Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար  263Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900115102254200000Տարեկան  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1143 ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար 9001150017041000Միանվագ  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 9001150000527500Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90011510216315000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001-ից 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90011510223910000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար/Գետամեջ/ 90011500447625000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000   Ընտրել
1142Բ - Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  3500Ամսական  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9001151021971500Ամսական  Ընտրել
1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար  375Ամսական  Ընտրել
1147 Համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառք 90011500004545000Տարեկան  Ընտրել
1149 ՀՀ համայնքները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվություն 90011500006075000Տարեկան  Ընտրել
1133Զ 3001 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Միանվագ  Ընտրել
1146 - մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնայան և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ ՈԳ. ԽՄ. ՎԱՃ, ԹՈՒՅԼՏ. մինչև 26քառ. մետր մակերես. հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ ՈԳ. ԽՄ. ՎԱՃ, ԹՈՒՅԼՏ. 26 - 50քառ. մետր մակերես. հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում  9000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե ՈԳ. ԽՄ. ՎԱՃ, ԹՈՒՅԼՏ. 50 - 100քառ. մետր մակերես. հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ ՈԳ. ԽՄ. ՎԱՃ, ԹՈՒՅԼՏ. 100 - 200քառ. մետր մակերես. հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է ՈԳ. ԽՄ. ՎԱՃ, ԹՈՒՅԼՏ. 200 - 500քառ. մետր մակերես. հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում  19500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը ՈԳ. ԽՄ. ՎԱՃ, ԹՈՒՅԼՏ. 500 և ավելի քառ. մետր մակերես. հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում  33800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ Մինչև 26 քառ. մետր ընդհանուր մակ ունեցող հիմ. և ոչ հիմ. շինությ. ներսում ծխախ. վաճ. կազ.  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ 26 - 50 քառ. մետր ընդհանուր մակ ունեցող հիմ. և ոչ հիմ. շինությ. ներսում ծխախ. վաճ. կազ.  7600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի 50 - 100 քառ. մետր ընդհանուր մակ ունեցող հիմ. և ոչ հիմ. շինությ. ներսում ծխախ. վաճ. կազ.  9800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ 100 - 200 քառ. մետր ընդհանուր մակ ունեցող հիմ. և ոչ հիմ. շինությ. ներսում ծխախ. վաճ. կազ.  15100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ 200 - 500 քառ. մետր ընդհանուր մակ ունեցող հիմ. և ոչ հիմ. շինությ. ներսում ծխախ. վաճ. կազ. հիմնական շինութ. ներսում  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Կ 500և ավելի քառ. մետր ընդհանուր մակ ունեցող հիմ. և ոչ հիմ. շինությ. ներսում ծխախ. վաճ. կազ.  34500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Ա ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՍՊԻՐՏԻ ՊԱՐՈՆԱԿ.ՄԻՆՉ. 20 ԾԱՎ.ՏՈԿՈՍ ԱՐՏԱԴ. ԳՈՎ. ԽՄԻՉՔԻ ՀԱՄԱՐ  2000Ամսական  Ընտրել
1137Ձ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼ.մինչև 26 քառ.մակերես օբյեկտների համար հիմնական շինությ. ներսում  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ղ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼ.26 -50 քառ.մակերես օբյեկտների համար հիմնական շինութ. ներսում  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ճ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼ.50 -100 քառ.մակերես օբյեկտների համար հիմնական շինություն. ներսում  10001Եռամսյակային  Ընտրել
1137Մ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼ.100 -200 քառ.մակերես օբյեկտների համար հիմնական շինութ. ներսում  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Յ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ և ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼ.200 -500 քառ.մակերես օբյեկտների համար  20001Եռամսյակային  Ընտրել
3254 ՈԳ. ԽՄ. ՎԱՃ, ԹՈՒՅԼՏ. 50 - 100ք. մետր մակերես. հիմնական և ոչ հիմնական  9800Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար /Նոր Գեղի/ 900115104243200000Տարեկան  Ընտրել
1139Բ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար /Քանաքեռավան/ 900115001225200000Տարեկան  Ընտրել
1139Գ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար /Մրգաշեն/ 900115110182200000Տարեկան  Ընտրել
1139Դ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար /Գետամեջ/ 900115112170200000Տարեկան  Ընտրել
1136Ա գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9001151091845000Միանվագ  Ընտրել
1136Բ գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար/Քանաքեռավան/ 9001151091845000Միանվագ  Ընտրել
1143Ա ժ) Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար /Քանաքեռավան/ 9001150016701000Միանվագ  Ընտրել
1351Գ -տեղական վճարներ աճուրդի մասնակցելու համար/Նոր Արտամետ/ 90011511121410000Միանվագ  Ընտրել
1351Դ -տեղական վճարներ աճուրդի մասնակցելու համար/Նոր Գեղի/ 90011510417710000Միանվագ  Ընտրել
113Ե զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար /Նոր Արտամետ/ 900115003247200000Տարեկան  Ընտրել
1147Ա Համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառք /Գետամեջ/ 90011500445045000Տարեկան  Ընտրել
1149Ա ՀՀ համայնքները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվություն /Գետամեջ/ 90011500446875000Տարեկան  Ընտրել
1147Բ Համայնքի տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառք /Արգել/ 90011500490645000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ