Երկայնակի Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ 
ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճըն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
06 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2414

ՏՆԱՄԵՐՁ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԻՑ ԱՎԵԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

  Ղեկավարվելով Տեղական ինքնակառավարման մասինօրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 24-րդ կետի, Հողայինօրենսգրքի 64-րդհոդվածի 2-րդկետիպահանջներով՝ որոշումեմ.

1.      ՃանաչելՆորիկ Վոլոդյայի Սահակյանի սեփականության  իրավունքըՆորՀաճըն  համայնքի, Հարավարևելյանթաղամասի, 7-րդ փողոցի թիվ 12 հասցեումգտնվող, 0.06 հատնամերձ  հողամասը (հիմք՝քաղվածքհողայինբարեփոխուներևսեփականաշնորհմանհանձնաժողովի 12.09.1991 թվականիթիվ 9 որոշմամբ) ևդրանիցավելօգտագործվողմինչև 20 տոկոս  0.00389 հա  հողամասինկատմամբ /ընդամենը՝ 0.06389հա/,քանիորդաչիհանդիսանումՀայաստանիՀանրապետության  Հողայինօրենսգրքի 60 հոդվածովսահմանվածհողամաս, ինչպեսնաևհամայնքիհողերի օգտագործմանսխեմայով, կամ գլխավորհատակագծովտվյալհողամասընախատեսվածչէայլնպատակայինկամգործառնականնշանակությամբօգտագործելուհամար, հողօգտագործումըչիխոչընդոտումայլհողամասերինպատակայինկամգործառնականնշանակությամբօգտագործմանը, հողամասըչիընդգրկվածինժեներատրանսպորտայինօբյեկտների (ավտոճանապարհներ, երկաթգծեր, էլեկտրահաղորդակցության, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, կապիցանցեր, գազատարներ, ջրանցքներ) օտարմանգոտիներումևսպասարկմանհամարնախատեսվածտարածքներում, հնագիտական, պատմամշակութայինհուշարձաններիպահպանությանգոտիներում, բնապահպանականարժեքներկայացնողհողամասերում, որիօրինականցմանդեպքումնախատեսվածվճարներչենգանձվում:

2.    Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումորոշմանընդունմանմասինիրազեկելունհաջորդողօրվանից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`                                Գ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

 

 

06 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2023                                                                        
ք.Նոր Հաճըն