Նոր Հաճըն համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար  5000Միանվագ  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու՝ 1քմ թույլտվության համար  350Օրական  Ընտրել
1139Ա հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և (կամ) սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900115102254200000Տարեկան  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90011500005210000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական օբյեկտների համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 21 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական օբյեկտների համար  5000Ամսական  Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 90011510216315000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  30000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  50000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 3001 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար  100000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001151021713000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9001151021893000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1351Բ -տեղական վճարներ աճորդի մասնակցելու համար 90011510223910000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտների համար 90011500170425000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ - բաղնիքների (սաունաների) համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ - խաղատների կազմակերպման համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1142Բ Թունդ ալկոհոլ./սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս/ արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  3500Ամսական  Ընտրել
1142Գ - այլ արտաքին գովազդի համար 9001151021971500Ամսական  Ընտրել
1142Դ - դատարկ գովազդային վահանակների համար  375Ամսական  Ընտրել
1149 ՀՀ համայնքները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվություն 900115000060100000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 26-ից մինչև 50քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի  7600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 50-ից մինչև 100քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի  9800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 100-ից մինչև 200քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի  15100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 200-ից մինչև 500քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի  18600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` 500 և ավել քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի  33800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 26-ից մինչև 50քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  7600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 50-ից մինչև 100քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  9800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 100-ից մինչև 200քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  15100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 200-ից մինչև 500քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  18600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` 500 և ավելի քմ հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  33800Եռամսյակային  Ընտրել
1139Բ խանութներում, կրպակներում, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90011500004560000Տարեկան  Ընտրել
1147ա հիմնական մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1147բ հիմնական 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  5500Եռամսյակային  Ընտրել
1147է ոչ հիմնական մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1147ը Ոչ հիմնական 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1147գ հիմնական 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն 90011500007810500Եռամսյակային  Ընտրել
1147դ հիմնական 101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  15500Եռամսյակային  Ընտրել
1147ե հիմնական 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1147զ հիմնական 501 քմ և ավել ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  30500Եռամսյակային  Ընտրել
1147թ Ոչ հիմնական 51-ից մինչև 100քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  2500Եռամսյակային  Ընտրել
1147ժ Ոչ հիմնական 101-ից մինչև 200քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1147ի Ոչ հիմնական 201-ից մինչև 500քմ ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  8500Եռամսյակային  Ընտրել
1147լ Ոչ հիմնական 501քմ և ավել ընդհանուր մակերես ունեցող շինություն  15500Եռամսյակային  Ընտրել
1142Ա ալկոհոլային սպիրտի պարունակություն մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար  2000Ամսական  Ընտրել
1351Գ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ-ֆիզ. անձանց փաստացի բնակվող մեկ շնչի համար 900115001688200Ամսական  Ընտրել
1351Ժ Մանկապարտեզի ծնողական վճարներ 9001150015487000Ամսական  Ընտրել
1351Դ -իրավաբանական անձանց համար՝ 1խմ-ի համար, կամ 1քմ-ի համար՝ առևտրի/այդ թվում շուկաների/, հանրային սննդի և բնակչության սպասարկման այլ ծառայություններ  70Ամսական  Ընտրել
1351Ե -իրավաբանական անձանց համար՝ 1խմ-ի համար, կամ 1քմ-ի համար՝ հյուրանոցներ և հյուրանոցային ծառայություններ  30Ամսական  Ընտրել
1351Զ -իրավաբանական անձանց համար՝ 1խմ-ի համար, կամ 1քմ-ի համար՝ արտադրական, արդյունաբերական և գրասենյակային նշ. շինություններ  8Ամսական  Ընտրել
1351Է -իրավաբանական անձանց համար՝ 1խմ-ի համար, կամ 1քմ-ի համար՝ կրթական, մշակակութային, առողջապահական, սպորտային, գիտահետազոտական շինություններ  4Ամսական  Ընտրել
1351Ը -կոշտ հավելվածքի հեռացման համար՝ 1տոննայի համար  8000Միանվագ  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ