Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
28 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 233

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ, ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Գեղամ Թանանյան ԱՁ-ն  դիմելէիրգործունեությանվայրում` ՆորՀաճն      համայնքի  Չարենցի 15/15 հասցեում գտնվող  26-50 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինության ներսում, ոգելիցխմիչքների, ծխախոտի արտադրանքիվաճառքիթույլտվությունստանալուխնդրանքով (մտից 54/19 առ 2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ի):

     Հաշվիառնելով, որըստ  1411, 1412 անդորրագրերիդիմումատուն 2019 թվականի

 2-րդ կիսամյակի համարկատարելէՆորՀաճնհամայնքիավագանու 2018 թվականիդեկտեմբերի 20-ի№47որոշմամբնախատեսվածվճարումները, ղեկավարվելով  «Տեղականինքնակառավարմանմասին» օրենքի  45-րդհոդվածի 1-ինմասի 2-րդկետով`  որոշում եմ.

    1.Տալ Գեղամ Թանանյան ԱՁ-ին(վկայական № 80.1013613) իրգործունեությանվայրում` ՆորՀաճն համայնքի Չարենցի 15/15  հասցեում գտնվող  26-50 ք.մ.  ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինության ներսում, իրականացնելուոգելիցխմիչքների,ծխախոտի արտադրանքիվաճառքի թույլտվություն 2019 թվականի 2-րդ կիսամյակի  համար: 

    2.Որոշմանկատարմանհսկողությունըդնել համայնքապետարանիաշխատակազմիֆինանսականեկամուտներիհարցերով առաջատարմասնագետ` Խ. Թարվերդյանի վրա:                           

    3.Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումհաստատմանպահից:  

 

 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճն