Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 283

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ, ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Սահակ Գյուլինյան ԱՁ-նդիմելէիրգործունեությանվայրում` ՆորՀաճն  համայնքի Չարենցի 25/2 հասցեի տարածքումգտնվող 26-50 ք.մ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինության ներսում ոգելիցխմիչքների, ծխախոտիարտադրանքիվաճառքիթույլտվությունստանալուխնդրանքով (մտից 65/19 առ 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ի):

    Հաշվիառնելով, որըստ 2686, 2687 անդորրագրերիդիմումատուն 2019 թվականի համարկատարելէՆորՀաճնհամայնքիավագանու  2018 թվականիդեկտեմբերի 20-ի№ 47-Նորոշմամբնախատեսվածվճարումները, ղեկավարվելով  «Տեղականինքնակառավարմանմասին» օրենքի  45-րդհոդվածի 1-ինմասի 2-րդկետով`     որոշում  եմ,

    1. Տալ Սահակ Գյուլինյան  ԱՁ-ին (վկայական N 80.1026351)ՆորՀաճն համայնքի Չարենցի 25/2 հասցեի տարածքում գտնվող  26-50 ք.մ  ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինության ներսում իրականացնելու  ոգելիցխմիչքների, ծխախոտիարտադրանքիվաճառքի  թույլտվություն 2019 թվականի համար:

    2.Որոշման կատարմանհսկողությունըդնել համայնքապետարանիաշխատակազմիֆինանսական, եկամուտներիհարցերով առաջատարմասնագետ՝  Խ.Թարվերդյանիվրա:

    3. Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումհաստատմանպահից:  

 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճն