Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2020թվականի N 3

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

             Արմեն Հարությունյան ԱՁ-ն  դիմելէիրգործունեությանվայրում` ՆորՀաճն   համայնքի   Պարգևաշեն 1-ին թաղ. 1-ին փող. N 24/1 հասցեումգտնվող մինչև 26ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող  հիմնական շինության ներսում, հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացմանթույլտվությունստանալուխնդրանքով  (մտից№3առ 2020 թվականի հունվարի 9-ի):

   Հաշվիառնելով, որ ըստ 2780 անդորրագրի դիմումատուն 2020 թվականի  համարկատարելէՆորՀաճնհամայնքիավագանու  2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի№ 47 որոշմամբնախատեսվածվճարումները, ղեկավարվելով  «Տեղականինքնակառավարմանմասին» օրենքի  45-րդհոդվածի 1-ինմասի 4-րդկետով`     որոշում եմ.

    1. Տալ Արմեն Հարությունյան  ԱՁ-ին(վկայական 80.884286)իրգործունեությանվայրում` ՆորՀաճնհամայնքի   Պարգևաշեն 1-ին թաղ. 1-ին փող. N 24/1 հասցեումգտնվող մինչև 26ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինության ներսում, հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման թույլտվություն 2020 թվականի համար:

    2.Որոշմանկատարմանհսկողությունըդնել համայնքապետարանիաշխատակազմիֆինանսական, եկամուտներիհարցերով առաջատարմասնագետ՝  Խ. Թարվերդյանի վրա:     

    3.Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումհաստատմանպահից:  

 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճն