Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
09 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2020թվականի N 2

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Վանիկ  Թևանյան ԱՁ-նդիմելէիրգործունեությանվայրում` ՆորՀաճն  համայնքի Չարենցի 17/20 հասցեումգտնվողմինչև 26 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինության ներսումոգելիցխմիչքների արտադրանքիվաճառքիթույլտվությունստանալուխնդրանքով (մտից 2/20 առ 2020 թվականի հունվարի 9-ի):

    Հաշվիառնելով, որըստ 2771 անդորրագրիդիմումատուն 2020 թվականիհամարկատարելէՆորՀաճնհամայնքիավագանու  2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի№ 47որոշմամբնախատեսվածվճարումները, ղեկավարվելով  «Տեղականինքնակառավարմանմասին» օրենքի  45-րդհոդվածի 1-ինմասի 2-րդկետով`     որոշում  եմ

    1. Տալ Վանիկ  Թևանյան ԱՁ-ին (վկայական 80.926502)ՆորՀաճնհամայնքի Չարենցի 17/20 հասցեումգտնվող  մինչև 26 ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինության ներսումիրականացնելու  ոգելիցխմիչքների արտադրանքիվաճառքի  թույլտվություն 2020 թվականի համար:

    2.Որոշմանկատարմանհսկողությունըդնելհամայնքապետարանիաշխատակազմիֆինանսական, եկամուտներիհարցերով առաջատարմասնագետ՝  Խ. Թարվերդյանի վրա: 

    3.Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումհաստատմանպահից:  

 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճն