Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 234

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՓՈԽԵԼՈՒ, ՆՈՐ ՀԱՃՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  ՂեկավարվելովՀայաստանիՀանրապետությանհողայինօրենսգրքի53-րդհոդվածի  1-ինմասովև56-րդհոդվածով, ՏեղականինքնակառավարմանմասինՀայաստանիՀանրապետությանօրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 22-րդ, 24-րդկետերիև 43-րդհոդվածի  2-րդմասի 1-ինկետի, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2001 թվականինոյեմբերի 7-ի     N 1079-Ն և 2006 թվականիհունվարի 19-իթիվ 139-Նորոշումների, 2011 թվականիդեկտեմբերի 29-ի N 1920-Նորոշմամբհաստատվածկարգի 24-րդկետի 3-րդենթակետի, 2005 թվականիդեկտեմբերի 29-ի N 2387-Նորոշմամբհաստատվածկարգի 29-րդև 49-րդկետերի՝որոշումեմ.                                

1.     ՆորՀաճնհամայնքիսեփականությանիրավունքով  պատկանող 07-006-0028-0001-ից ծածկագրիտակգտնվող 0.02221 հա ընդհանուր մակերեսով  բնակելիկառուցապատմանհողամասիգործառնական նշանակությունը փոխելհասարակականկառուցապատմաննշանակության: 

2.    ՆորՀաճնհամայնքիսեփականությանիրավունքովպատկանող07-006-0028-0001-ից ծածկագրիտակգտնվողհասարակականկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողատարածքից առանձնացնել 0.02221 հահողատարածք:

3.            Առաջացած հողատարածքը հասցեավորել որպեսՉարենցի փողոց թիվ 9/1/1 հողամաս: 

4.     Սույն որոշումից բխող իրավունքները ենթակա են պետական գրանցման:

5.            Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել քաղաքաշինության և հողօգտագործման հարցերովգլխավորմասնագետ  Գրիգոր Հալլաբյանի  վրա:

6.    Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հաստատման պահից:

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճն