Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
20 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2020թվականի N 8

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

   «ԿԱՄՕՅԼ»  ՍՊԸ  դիմելէիրգործունեությանվայրում` ՆորՀաճն  համայնքիՏոռոզյան 17 հասցեի   տարածքում  գտնվողհիմնական շինության ներսում հեղուկվառելիքիվաճառքիթույլտվությունստանալուխնդրանքով  (մտից6/19առ 2020 թվականիհունվարի20-ի):

   Հաշվիառնելով, որ ըստ  551687292 փաստաթղթիդիմումատուն 2020 թվականիհամարկատարելէՆորՀաճնհամայնքիավագանու  2019թվականիդեկտեմբերի 19-ի47-Նորոշմամբնախատեսվածվճարումները, ղեկավարվելով  «Տեղականինքնակառավարմանմասին» օրենքի  45-րդհոդվածի 1-ինմասի 8-րդկետով`  որոշում եմ.

    1. Տալ «ԿԱՄՕՅԼ» ՍՊԸ-ին (վկայական 03Ա  053955)իրգործունեությանվայրում` ՆորՀաճն համայնքի Տոռոզյան 17 հասցեի տարածքումգտնվողհիմնական շինության ներսում, հեղուկ վառելիքի վաճառքիրականացնելու թույլտվություն 2020 թվականի համար:

    2. Որոշմանկատարմանհսկողությունըդնել համայնքապետարանիաշխատակազմի                    ֆինանսականեկամուտներիհարցերով առաջատարմասնագետ` Խ. Թարվերդյանի վրա:                          

    3.Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումհաստատմանպահից:  

 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճն