Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃԸՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճըն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճըն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2022թվականի N 39

ՀԱՍՑԵ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Համաձայն <<Տեղականինքնակառավարմանմասին>> օրենքի 35-րդհոդվածի 1-ինմասի 22-րդև24-րդկետերի, 2005 թվականիդեկտեմբերի 29-իթիվ 2387-Նորոշումներիդրույթներով` որոշումեմ.

1.Կոտայքիմարզի ՆորՀաճընհամայնքիՆոր Գեղիբնակավայրում ԱրտուրՎիկտորիԹովմասյանին, ՎիկտորԱվետիսիԹովմասյանին, ԱրմենՎիկտորիԹովմասյանինհամատեղ սեփականությանիրավունքովպատկանող՝ 07-048-0068-0003  կադաստրային ծածկագրով 0,15094հա  մակերեսովանշարժգույքին տրամադրել հասցե՝ ըստբաժանմանսխեմայի.

2Առանձնացողհատված N  0,06942 համակերեսովգույքին , ՀՀԿոտայքիմարզՆորԳեղիհամայնքՖ.Թևոսյան փողոց 6-րդ փակուղի, թիվ 3:

3Առանձնացողհատված N2՝  0,08152համակերեսովգույքին , ՀՀԿոտայքիմարզՆորԳեղիհամայնքՖ.Թևոսյան փողոց 6-րդ փակուղի, թիվ 3/1:

4.ԴիմելՀայաստանիՀանրապետությանանշարժգույքիկադաստրիկոմիտեիսպասարկմանգրասենյակ՝հասցեիգարնցումկատարելուհամար:

5.Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումստորագրմանօրվանից:  

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճըն