Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
16 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 230

ՄԻՇԱ ՊԻՃԱՎԻ ՄՈՒՍՈՅԱՆԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻԱՎՈՐԵԼՈՒ ԵՎ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 Ղեկավարվելով Տեղականինքնակառավարմանմասինօրենքի35-րդհոդվածի 1-ինմասի 22-րդև 24-րդ, ՀայաստանիՀանրապետությանկառավարության 2005 թվականիդեկտեմբերի 29-ի N 2387-Նորոշմամբհաստատվածկարգի 29-րդ, 48-րդև 49-րդկետերիպահանջներով՝ որոշում եմ.

ՄիշաՊիճավիՄուսոյանինսեփականությանիրավունքովպատկանողՆորՀաճնհամայնքիԱզատամարտիկներիփողոցիթիվ 1/2 հասցեումգտնվող (հիմքը՝անշարժգույքինկատմամբիրավունքներիպետականգրանցմանվկայականիհամարը 17072019-07-0120, տրված 17.07.2019 թվականին) ևԱզատամարտիկներիփողոցիթիվ 1/2/1 հասցեումգտնվող (հիմքը՝անշարժգույքինկատմամբիրավունքներիպետականգրանցմանվկայականիհամարը 15102019-07-0072, տրված 15.10.2019 թվականին) հողամասերըևշինություններըմիավորելով՝ տրամադրելմիասնականհասցե.

- ՆորՀաճն համայնք, Ազատամարտիկներիփողոցթիվ 1/2 հասցե:

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճն