Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ՀԱՃՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնք
ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Նոր Հաճն, 0224 4 25 50, nor-hachn-meriya@mail.ru

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
10 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2020թվականի N 4

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

      Յուրիկ Հարությունյան  ԱՁ-ն  դիմելէիրգործունեությանվայրում` ՆորՀաճն   համայնքի   Չարենցի 22/49 հասցեումգտնվող  9ք.մ. ընդհանուրմակերեսունեցողհիմնականշինությաններսում, հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացմանթույլտվությունստանալուխնդրանքով  (մտից 4/20 առ 2020 թվականիհունվարի 10-ի):

   Հաշվիառնելով, որ  դիմումատուն ըստ2800 անդորրրագրի2020 թվականիհամարկատարելէՆորՀաճնհամայնքիավագանու  2019 թվականիդեկտեմբերի    19-ի№ 47որոշմամբնախատեսվածվճարումները, ղեկավարվելով  «Տեղականինքնակառավարմանմասին» օրենքի  45-րդհոդվածի 1-ինմասի 4-րդկետով`     որոշում եմ.

    1. Տալ Յուրիկ Հարությունյան  ԱՁ-ին  (վկայական  80.58455) ՆորՀաճնհամայնքի  Չարենցի 22/49 հասցեում գտնվող  9ք.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող    հիմնականշինությաններսում հանրային սննդի կազմակերպման  և իրականացման  թույլտվություն 2020թվականի համար:

   2.Որոշմանկատարմանհսկողությունըդնել համայնքապետարանիաշխատակազմիֆինանսականեկամուտներիհարցերով առաջատարմասնագետ` Խ. Թարվերդյանի վրա:   

   3.Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումհաստատմանպահից:  

 

 

Համայնքի ղեկավար՝                                  ԳԱԳԻԿ ՄԱԹԵՒՈՍՅԱՆ

20 __ թ. ______________   ____                                                                       
ք.Նոր Հաճն